Sečenje i pakovanje.

  • Sečena i vakumirana
  • U komadu
60kg

5 minuta