Proizvodni kapaciteti.

  • Radne smene: Dve
  • Uslovi rada: Najviši standardi