Kontakt.

I.M. SOFEX 
Gavrila Principa 22
Novi Sad
sofex.rs

Proizvodnja
i prodaja
021 402-666
063 402-405